Landbruksskole i Kibiti

Den store utfordringen er å skape en visjon om en bedre framtid ved å få inntekter fra landbruksressursene i lokalsamfunnet

Sample title

Bakgrunn

Byene langs kysten av Tanzania er økende, spesielt Dar es Salaam med sine forsteder. Den vokstende befolkningen trenger mer mat hvert år, og dermed er det et kommende marked for mer mat, sunnere mat og en større spredning av mat. Hovedmålet med prosjektet er å styrke fremtiden til de som bor på landet ved å bedre produsere mat på deres land, enn å jakt etter betalte jobber i Dar. Den store utfordringen er å skape en visjon om en bedre fremtid ved å få intekt fra de landbruketsressursene i lokalsamfunnet og tillit til at denne visjonen kan bli virkelighet. En del av denne visjonen er økt og bedre matproduksjonen per husstand i området.

Sample media

Strategien er "learning by doing"

Dette innebærer at produksjonsmetodene er de beste for å utvikle en effektiv matproduksjon. Lærere og instruktører skal være godt kvalifisert og med relevant praksis.

Mye av opplæringen skal være deltakelse i produksjonen på gården og / eller på gårder som samarbeider med Kibiti Farmers Training Centre. Dette er en del av en politikk som tar sikte på å gjøre opplæringen rimelig og tilgjengelig for lokalsamfunnet. Det er også en "retningslinje for deltakelse", som tar bruk av erfaringen og kompetansen i lokalsamfunnet, inkludert Kibiti FTC og progressive bønder i området.

Opplæringen skal ikke bare omfatte produksjon av mat som sådan, men også behandling og bevaring av mat, bygging av driftsbygninger, vedlikehold av bygninger og utstyr og yte tjenester for andre mennesker i lokalsamfunnet. Innholdet av opplæringen kan variere fra år til år, avhengig av mulighetene i markedet, prioritering av behov i samfunnet og ressurser tilgjengelig for trening.