tirsdag, 31 oktober 2017 14:22

Innbrudd i Bruktbua

Tyver har brutt seg inn i kaldlageret vårt. Først ved å slå hull på ytter veggen og så grave seg gjennom vegger til de indre rom som dere kan se på bildene. Det er trist at slike ting skjer, og vi håper at de skyldige melder seg og tar ansvar!
mvh Dag leder Yonathan Noh